Produkční proces

VýrobaProces

Lis na dlaždice Zhongde, od analýzy podnikové strategie až po samotnou implementaci nástrojů.Existuje celý soubor procesu výroby lisu na obklady a jeho realizace.Pracovní stůl barevného ocelového lisu na dlaždice má šest procesů, (tj. šestihranné kolo), pracovní stůl se převrací.Kromě mechanického indexování a polohování první úrovně je také vybavena sadou přesných polohovacích mechanismů, které zcela zajišťují, že během každého lisovacího procesu, Přesné polohování formy na pracovním stole, je posuvný stůl, na kterém je instalována horní forma. skříňová konstrukce, vodicí lišta posuvného stolu a horní vodicí lišta trupu mají dlouhou kontaktní délku a každé lisování horní formy má sekundární lisovací proces na polotovaru bahna, to znamená, že doba horní formy po lisování polotovar dlaždice je na svém místě, horní forma se zvedne o 10 mm.

tp34